Onderzoeksvragen

Terwijl ik met de interviews bezig was, stond ik nogmaals stil bij de vraag wat ik wilde bereiken met mijn boek. Waar ik begon met een kort verhaal, groeide dit uit tot een boek. En het boek vulde ik vervolgens aan met interviews. 

Om nog meer leereffect te bereiken, heb ik persoonlijke onderzoeksvragen toegevoegd. Ze nodigen uit tot onderzoek en reflectie. De lezer kan hiermee zelfstandig aan de slag, of onder begeleiding in een groep.