In elk hoofdstuk van mijn boek behandel ik een thema zoals bijvoorbeeld de noodzaak om te veranderen, loslaten, vertrouwen, intuitie en nog meer. Na ieder hoofdstuk volgt een interview met een inspirerend leider die in zijn of haar werk en leven de verbondenheid met dit thema laat zien. Met wie ik heb gesproken en waarover? Onderstaand licht ik een tipje van de sluiter op:

Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal van het ministerie van VWS, over luisteren om te begrijpen: "Vragen stellen heb ik echt de hele tijd volgehouden. 'Nee, ik wil dat jij mij vertelt wat ik zou moeten vinden! Jullie weten hoe het zit. Jullie zijn de professionals.' Mensen moet het bijna overnemen."

Sjoerd van der Velden, Eigenaar en medeoprichter van Bruggink en Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs. Het kantoor volgt de ideeën van de Braziliaan Ricardo Semler (vrijheid en verantwoordelijkheid voor alle medewerkers) over vertrouwen:“Niet bang zijn voor die ene rotte appel want die houd je toch. En het proberen te voorkomen daarvan door een heel controle apparaat op te tuigen weegt niet op of tegen de eventuele baat.”

Johan de Jager, Gemeentesecretaris a.i. bij gemeente Bodegraven-Reeuwijk over meervoudig perspectief: "Het is belangrijk hoe je met mensen in gesprek gaat, ook op bestuurlijk niveau. En hoe je hen meeneemt vanuit hun wereld, hun oude wereld, en de dingen laat zien daarin. En hoe ze uiteindelijk door hebben hoe ineffectief het is. Ze ervaren dat het nieuwe goed voelt."

Prof. Dr. Paul de Blot SJ,Lic.Phil bij Nijenrode University, over kindperspectief: “Een kind fantaseert en gaat iets doen. Geef het kind een stok en een deken en hij speelt Pinoccio, fantaseert. Hij heeft nooit leren denken, zijn fantasie is zijn gevoel wat hij leuk vindt en wat niet. Een kind ziet en weet alles omdat hij zijn ogen gebruikt en niet zijn verstand.”

Doekle Terpstra, aanjager van en voor het kabinet over de noodzaak tot veranderen: “Veranderen houdt mij creatief en ik wil er op een nieuwsgierige manier mee omgaan. Verandering is ook beweging krijgen in vastzittende dossiers.”

Erik Smithuis, mede-oprichter van ICM Opleidingen en trainingen over intuitie: "Intuitie is geen woord meer dat niet gezegd mag worden. Sterker nog, mensen worden er nieuwsgierig naar en verlangen ernaar. Zo ook in het zakenleven."

Een groepsessie met kinderen van de democratische school De Vrije Ruimte over leiderschap leverde veel op:”Een leider moet aardig zijn en sterk. Maar ook rustig en slim. Leiderschap is ook liefde voor het volk (ook voor dieren en de natuur)."

Ruben van Zwieten, predikant en ondernemer, oprichter van Stichting De Nieuwe Poort, een huis voor ontmoeting en inspiratie op de Amsterdamse Zuidas en de Weena in Rotterdam over ‘Wie ben ik? Ben ik wat ik doe?’: “Tussen vernieuwing en verandering zit een heel dun bruggetje. Wie niet wil vernieuwen is ook niet bereid te veranderen. Wie niet leeft van de vernieuwing en dus niet van de verandering, leeft ook niet van de droom of van de belofte.”

Muriel Povel en Anneke Hoving werken vanuit het Huis van Jonathan in Den Bosch aan de wens om Haptonomie breder neer te zetten in de maatschappij en vanuit de visie dat ‘krachten bundelen’ sterker maakt. Over loslaten: Soms willen mensen iets loslaten en dan lukt het niet. Dan is er dus nog iets nodig. We denken dan rationeel: we kunnen weer verder. Maar je bent nog niet zover. Mensen denken dan: ‘ik ben nu al even bezig, nou kan het wel weer. Nu moet ik niet meer zeuren. Nu moet ik weer door.’ Maar gevoelsmatig klopt het dan niet. Soms moet je in het proces andere dingen doen zoals jezelf bij de kop en oren beetpakken of je hebt gesprekken of een klankbord nodig waardoor je in een andere modus komt. Wat is nodig? Zodat het proces niet stagneert. Hou je het voor jezelf of deel je het? Helpt het delen? Breekt het daardoor open?

Jakob van Wielink, oprichter van de School voor Transitie, autoriteit op gebied van leiderschap, auteur, executive coach, trainer en verliescounselor over nieuwe inzichten door ontmoetingen: 'De ontmoeting die ik al jong heb gezocht was mijn ontmoeting met God: het onvoorwaardelijk opgenomen worden en bemind zijn. The most fundamental belonging. En de ontmoeting die ik iedereen gun is een ontmoeting met de eigen kwetsbaarheid. Dat is de bron van het grootste mysterie. 

 

Sjoerd van der Velden, advocaat

Over vertrouwen:“Niet bang zijn voor die ene rotte appel want die houd je toch."

Erik Smithuis

Over intuïtie: "Woorden van waarheid worden herkend, ook dat is intuïtie."

Creatieve sessie met kinderen over leiderschap

Kinderen van democratische school DVR: In stilte luisteren ze aandachtig naar het verhaal.

Aandacht en interesse

Er is voor ieders uitleg tijd, aandacht en interesse. Heel mooi om te zien.

De Denker ontmoet de kinderen

Voor de creatieve sessie met de kinderen heb ik ter ondersteuning tekeningen gemaakt.

Ruben van Zwieten, predikant en ondernemer

Oprichter van Stichting De Nieuwe Poort over 'wie ben ik': Het is steeds hetzelfde, binnen die box. Het is nooit een vernieuwing en toch moet alles innoveren."

Doekle Terpstra

Aanjager van en voor het kabinet over de noodzaak tot veranderen: “Veranderen houdt mij creatief en ik wil er op een nieuwsgierige manier mee omgaan."

Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal van het min. v VWS

Over luisteren om te begrijpen: "Vragen stellen heb ik echt de hele tijd volgehouden."

Prof. Dr. Paul de Blot SJ bij Nijenrode University

Over kindperspectief: "Fantasie is zijn gevoel wat hij leuk vindt en wat niet. Een kind ziet en weet alles omdat hij zijn ogen gebruikt en niet zijn verstand.”

Johan de Jager, Gem.secr a.i. gem Bodegraven-Reeuwijk

Over meervoudig perspectief: "Het is belangrijk hoe je met mensen in gesprek gaat en hen meeneemt vanuit hun wereld, de oude wereld."

Muriel Povel en Anneke Hoving

Over loslaten: Bij loslaten hoort ook de dingen tijd geven. Soms denken mensen bij loslaten: omkeren en weglopen, de knoop doorhakken en ‘nu moet ik het weten’.

Jakob van Wielink, autoriteit op gebied van leiderschap

Oprichter van de School voor Transitie over nieuwe inzichten door ontmoetingen: "Ik gun iedereen een ontmoeting met de eigen kwetsbaarheid."